Rust en overzicht creëren voor de lange termijn

Onze diensten en werkwijze

FAMILY STEWARD

Een meerwaarde voor uw welzijn

U denkt in lange termijndoelen. U denkt in generaties in plaats van kalenderjaren. De waarden van de familie gelden als basis voor de toekomst van de familie en het eventuele familiebedrijf. Als Family Steward zorgen wij voor inzicht, overzicht, voor goede vastlegging, het up-to-date houden van gegevens en stellen wij proactief vragen omtrent zaken die u geregeld wilt hebben voor de nabije of latere toekomst. Wij zien het als onze taak om u, daar waar nodig, aan het denken te zetten en oplossingsrichtingen aan te bieden. Wij denken met u mee over een optimale voorbereiding voor de volgende generatie. Wij zijn geen extra specialist. Wel behoort het tot onze verantwoordelijkheid dat we een coördinerende rol dienen, binnen uw bestaande netwerk van adviseurs zoals onder meer uw notaris, belastingadviseur, jurist, accountant, vermogensbeheerder, bankier. We houden het overzicht over uw familiaire zaken. We zijn uw vertrouwenspersoon. We praten met u over uw wensen omtrent het vrije leven, vermogensgroei, de goede doelen, de waarde van het leven, de nalatenschap en de overdracht daarvan.

Onze werkwijze
 • Interview
 • Inventarisatie
 • Charter
 • Ondersteuning
 • Datakluis

Als Family Steward voelen wij ons verantwoordelijk voor uw algehele situatie. Om u zo goed als mogelijk van dienst te zijn, bestaat onze dienstverlening voor u uit deze 5 elementen.

 

 1. Een uitgebreid en intensief interview

U wil weten wie wij zijn en wij willen u graag leren kennen. Dat niet alleen. We willen met u en uw familie een lange, duurzame relatie opbouwen zodat we u het beste kunnen ondersteunen met het nemen van aankomende beslissingen. Daar nemen we graag de tijd voor.

 

 1. Een grondige inventarisatie

Na een uitvoerige kennismaking met u en met ons kantoor, start onze samenwerking met het maken van een grondige inventarisatie op financieel, persoonlijk en emotioneel gebied. Buiten dat wij uw documenten, bezittingen en het totale vermogen in kaart brengen, maken we ook een schets van uw persoonlijke en emotionele wensen en opmerkingen. Bij documenten denkt u aan papieren met een permanent karakter zoals gegevens van uw vennootschappen, huwelijkse voorwaarden, testamenten, fiscale en financiële overzichten. Daarnaast stellen we een complete lijst op van al uw relaties met adviseurs en vertrouwenspersonen. Bij de persoonlijke en emotionele kwesties denkt u aan overdracht aan de volgende generatie, schenkingen aan familieleden en/ of goede doelen en aan wat er gebeurt, mocht u onverwacht komen te overlijden.

 

 1. Een charter

Aan de hand van de inventarisatie stellen wij een levend document samen, een zogenaamd charter. Het gaat hierbij om een dynamisch document of overzicht dat periodiek geactualiseerd en opgeslagen wordt in de digitale datakluis. Zaken die voorkomen in dit digitale document zijn: 

 • Samenstelling van de familie en uw persoonlijke situatie.
 • Overzicht van het familievermogen.
 • Netwerk van uw adviseurs en contactpersonen.
 • Uw wensen ten aanzien van uw vermogen.
 • Afspraken omtrent de begeleiding van Confiance.
 • Afspraken omtrent de voorbereiding van de volgende generatie.
 1. Periodieke ondersteuning

Om onze communicatie en afstemming met u te garanderen, maken we afspraken over de kwantiteit van onze ontmoetingen. Deze periodieke ondersteuning is gericht op het inzichtelijk houden van uw situatie en wensen. Wij zorgen voor coördinatie, administratie en fungeren als klankbord voor u. De periodieke ondersteuning die wij bieden is gevarieerd en kan, afhankelijk van uw wensen, onder andere omvatten:

 • Periodiek klankbordoverleg.
 • Scannen van documenten en archiveren in de digitale datakluis.
 • Het onderhouden van contacten met uw adviseurs.
 • Het assisteren in het bemiddelen bij conflicten.
 • Het voorbereiden van volgende generaties.
 • Het bespreken van uw huidige levenspad en toekomstdromen.
 • Het up-to-date houden van alle gegevens en vermogensoverzicht.
 • Het bewaken van termijnen.
 • Het notuleren bij familie- en zakelijke besprekingen.
 1. Digitale Datakluis

In een persoonlijke en beveiligde omgeving kunt u al uw gegevens gestructureerd en digitaal opslaan. U heeft op een veilige manier, te allen tijde, overal toegang tot uw gegevens. U kunt ervoor kiezen familieleden en/of vertrouwde adviseurs toegang te geven tot delen van of tot uw volledige digitale familie omgeving. Onze gebruiksvriendelijke website biedt u de mogelijkheid gegevens, die u reeds digitaal voorhanden heeft, op te slaan in uw eigen persoonlijke omgeving. Bent u geen klant bij Confiance? Dat is geen enkel probleem. U kunt toch gebruik maken van deze veilige manier van opslaan van uw documenten. Neemt u contact met ons op en we bespreken graag de mogelijkheden met u. 

Uw familie is uniek. Daarom ontmoeten we u graag om onze diensten toe te lichten, gericht op uw persoonlijke situatie. In een gesprek krijgt u meer inzicht in wat Confiance voor u persoonlijk kan betekenen. Neemt u contact met ons op.

VEILIG EN GESTRUCTUREERD

Volledige veiligheid voor uw documenten

Uw vertrouwelijke documenten niet alleen georganiseerd en gestructureerd bij elkaar, u krijgt nu ook de mogelijkheid om ze optimaal en  beveiligd op te slaan in onze Digitale Datakluis. Een ‘cloud’ waarin uw documenten veilig en gebruiksvriendelijk worden opgeslagen en waartoe u onbeperkt toegang heeft. Om u, als klant van Confiance extra van dienst te zijn, richten wij de Digitale Datakluis op voorhand voor u in. Ziet u het als een boek met een inhoudsopgave of als een huis met verschillende kamers. We maken gebruik van effectieve en logische rubrieken zodat u benodigde documenten en paperassen snel kunt vinden en indien nodig, invoeren. U kunt tevens ervoor kiezen om familieleden en/of uw vertrouwde adviseurs toegang te geven tot al uw documenten of slechts een gedeelte ervan.

Tot de verdere mogelijkheden behoren:

 • Huidige digitale documenten overplaatsen.
 • Indeling en inrichting op maat maken.
 • Tegen betaling kunt u documenten door ons laten inscannen, digitaliseren en archiveren.